Kiedy organ II instancji ma przystąpić do ponownego rozpatrzenia odwołania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor uzyskał w 2023 r. pozwolenie na budowę. Decyzja nie stała się ostateczna - wniesiono odwołanie. Organ II instancji utrzymał w mocy decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił wyłącznie decyzję organu II instancji. Orzeczenie WSA jest nieprawomocne i została złożona skarga kasacyjna.

Czy organ II instancji powinien rozpatrzyć ponownie odwołanie od decyzji?

Kiedy ma to nastąpić - po tym dopiero jak wyrok WSA stanie się prawomocny, czy też organ powinien do tego przystąpić niezwłocznie?

Proszę o konkretną odpowiedź na jasno postawione pytanie - tj. kiedy organ II instancji ma przystąpić do ponownego rozpatrzenia odwołania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX