Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma ma podpisanych kilka umów leasingu operacyjnego, z tytułu których poniosła opłaty wstępne i manipulacyjne przy ich zawieraniu, a które są rozliczane podatkowo w czasie do długości trwania leasingu (bilansowo opłata wstępna została zaliczona w koszty w momencie poniesienia, zaś opłata manipulacyjna jest rozliczana w czasie). W wyniku trudnej sytuacji finansowej zmuszeni jesteśmy je rozwiązać. Jedną z form będzie umowa cesji, na podstawie której inna firma wstąpi w nasze miejsce w stosunek leasingu.

Czy wskazane opłaty będą kosztem podatkowym w momencie rozwiązania umów leasingu?

Jakie stanowisko w tej kwestii zajmują organy podatkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?