Kiedy okres prowadzenia działalności gospodarczej można wliczyć do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze? - OpenLEX

Kiedy okres prowadzenia działalności gospodarczej można wliczyć do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 6 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 1 stycznia 2017 r.

PYTANIE

Pracownik przyniósł do działu kadr dokument z ZUS - u zaświadczający o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług w okresie od 1 lipca 1999 r. do 30 listopada 1999 r.

Czy ten okres wlicza się do stażu pracy oraz świadczeń z niego wynikających tj., dodatku stażowego oraz nagrody jubileuszowej?

Regulamin wynagradzania zakładu pracy uwzględnia wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia, a także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?