Kiedy odpad podlega pod przepisy ADR? - OpenLEX

Kiedy odpad podlega pod przepisy ADR?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma X zbiera odpady pod kodem 15 01 10*.

Czy aby je przekazać do kolejnego podmiotu gospodarującego Y, firma X potrzebuje posiadać uprawnienia określone w Europejskiej Umowie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) do transportu tych odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX