Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma mająca obowiązek tworzenia regulaminu wynagradzania chce tylko w umowach o pracę dla wybranych pracowników umieścić zapis o prawie do pakietów medycznych opłacanych częściowo (90 %) przez pracodawcę.

Czy taki zapis będzie gwarantował zwolnienie z opłacania składek ZUS?

Jak będzie się miała sytuacja w przypadku wydania tylko zarządzenia Zarządu ustanawiającego prawo do pakietu medycznego za częściowa odpłatnością?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?