Kiedy obywatelka Ukrainy zamieszkująca w Polsce może ubiegać się o świadczenie wychowawcze?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2016 r.

PYTANIE

Cudzoziemka (Ukrainka) złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze na dziecko. Dziecko ma obywatelstwo polskie (ustalono na podstawie danych w rejestrze PESEL). Klientka do wniosku przedłożyła decyzję wojewody, na podstawie której dostała "zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej". Podstawa prawna: art. 64 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 oraz art. 70 ust. 1 i 3 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

Czy osobie tej należy się świadczenie wychowawcze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX