Kiedy nie należy naliczać odsetek od zaległości podatkowych od nałożonej kary?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ostapowicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta na podstawie art. 92a ust.1 i art. 7a ustawy o transporcie drogowym nałożył na podmiot wykonujący transport drogowy karę pieniężną. Dochody te stanowią dochód skarbu państwa. Uznano, że dochody te stanowią dochody publicznoprawne art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Czy należy naliczyć odsetki od zaległości podatkowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX