Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 9 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielowi przedszkola (jednostka budżetowa - samorządowa) przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 r. (tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2014 r.)?

Pracownik był zatrudniony:

1)

na zastępstwo w okresie od 1 września 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.za nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym

2)

na zastępstwo w okresie od 29 września 2014 r. do 30 października 2014 r. za nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?