Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w 2011 r., pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Następnie nie pracował w oświacie. Dopiero w latach 2016-2018 podjął pracę w młodzieżowym ośrodku socjoterapii. Obecnie, począwszy od września 2019 r., pracuje jako wychowawca w internacie. Moje pytanie dotyczy możliwości rozpoczęcia przez tego nauczyciela stażu na kolejny stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2020/2021. Moim zdaniem nauczyciel powinien przepracować jeszcze rok na obecnym stanowisku i dopiero wówczas rozpocząć staż. Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie mojego toku myślenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?