Kiedy nauczyciel akademicki może uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego z mocy prawa na podstawie art. 9a ust. 3KN. Nauczyciel przedstawił nam zaświadczenie z uczelni wyższej o współpracy z uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie od października 2006 r. do lutego 2013 r. Czy zaświadczenie to można uznać za dokument wymagany do nadania stopnia nauczyciela kontraktowego na podstawie art. 9a ust. 3 KN ("nauczyciel akademicki legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej uzyskuje z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego")?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access