Kiedy następuje przerwanie biegu przedawnienia zapłaty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy po wydanym nakazie zapłaty w 2023 roku na należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste za lata 2020-2022, a następnie umorzenie tego postępowania w 2024 roku, w związku z niemożnością doręczenia nakazu zapłaty pozwanym nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX