Kiedy nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego, jeżeli środek egzekucyjny, o którym podatnik został powiadomiony,... - OpenLEX

Kiedy nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego, jeżeli środek egzekucyjny, o którym podatnik został powiadomiony, został zastosowany 15.03.2008 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy liczyć przerwany pięcioletni okres przedawnienia zobowiązania podatkowego, na skutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym zobowiązany został skutecznie powiadomiony. (art. 70§4 Ordynacji podatkowej).

Czy pięcioletni okres liczony jest na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny równo pięć lat tj. np. od dnia 15.03.2008 r. do dnia 14.03.2013 r., czy też liczony jest do końca roku tj. 31.12.2013 r. (art. 70§1 Ordynacji podatkowej)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX