Kiedy należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów noty bankowe dotyczące odsetek od kredytów bankowych związanych z bieżącą działalnością firmy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 9 lutego 2005 r.

PYTANIE

Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów dokonując potrącania kosztów metodą memoriałową.

Kiedy należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów noty bankowe dotyczące odsetek od kredytów bankowych związanych z bieżącą działalnością firmy, jeżeli zapisów w PKPiR należy dokonywać codziennie, a noty bankowe dotyczące odsetek obciążających nasze konto bankowe w danym miesiącu otrzymujemy często w miesiącu następnym, czyli nie jest to ani miesiąc, którego odsetki dotyczą ani też miesiąc, kiedy wydatek jest poniesiony np konto obciążone w styczniu, odsetki dotyczą stycznia, ale nota dostarczona do zakładu w lutym?

Czy zasady zarachowania do kosztów w roku, którego wydatek dotyczy należy przestrzegać tylko w odniesieniu do danego roku podatkowego a nie miesięcy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access