Kiedy należy zaktualizować informację o warunkach zatrudnienia w umowie zawartej przed 22 lutego 2016 r.? - OpenLEX

Kiedy należy zaktualizować informację o warunkach zatrudnienia w umowie zawartej przed 22 lutego 2016 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy należy zaktualizować informację o warunkach zatrudnienia, jeżeli w umowie zawartej przed 22 lutego 2016 r., jest informacja o warunkach zatrudnienia?

Strony przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX