Kiedy należy zaksięgować rozwiązanie odpisu aktualizującego i ujęcie przychodu z tytułu rozchodu aktywów finansowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 23 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. utworzyła w poprzednich latach odpis aktualizujący wartości akcji, które posiada w innej spółce. W sierpniu 2021 r. zawarto umowę dotyczącą zbycia akcji w celu ich umorzenia w związku z obniżeniem kapitału zakładowego. W dniu 31.08.2021 r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęta została uchwała o nabyciu akcji w celu umorzenia w związku z obniżeniem kapitału zakładowego oraz uchwała o dokonaniu umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego o kwotę umorzenia. W dniu 1 września spółka otrzymała zapłatę z tytułu zbycia akcji.

W którym miesiącu spółka powinna rozwiązać odpis aktualizacyjny?

Jak powinny wyglądać księgowania powyższych transakcji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX