Kiedy należy wypłacić wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rycak Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik jest zatrudniony na pełny etat w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Okres rozliczeniowy, który rozpoczyna się od września 2012 r. i trwa do grudnia 2012 r. obejmuje 83 dni/664 godziny.

Czy pracownik, który przepracował w wyżej wymienionym okresie 84 dni/672 godzin musi mieć za 8 godzin nadliczbowych wypłacone wynagrodzenie w styczniu 2013 r.? Czy pracownik, który przepracował w wyżej wymienionym okresie 82 dni/656 godzin może odpracować brakujące 8 godzin w miesiącu styczniu 2013 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access