Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy należy wykonać pierwsze pomiary źródła wymagającego zgłoszenia oddanego do użytkowania po 20 grudnia 2018 r.?

W myśl art. 147 ust. 4a ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś. przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do nowo zbudowanego lub zmienionego w sposób istotny źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1. Trzecia zasada stanowi, że dwa lub więcej źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, oddanych do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r.(...) w takim przypadku zespół źródeł spalania paliw uważa się za jedno źródło spalania paliw złożone z dwóch lub większej liczby części (...). W tym konkretnym przypadku instalacja składa się z trzech kotłów 1 (z 2012 roku) o nominalnej mocy cieplnej 3,667 MW , 2 (z 2012 roku) o nominalnej mocy cieplnej 4,111 MW oraz 3 (z 2019 roku) o nominalnej mocy cieplnej 3,4 MW. Ponieważ nie są to dwa lub więcej źródła spalania tylko jedno oddane po 2018 roku trzecia zasada nie obowiązuje.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?