Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy należy wprowadzić ruchomy czas pracy?

Wszyscy pracownicy w schronisku dla zwierząt mają wprowadzony równoważny system czasu pracy w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Praca wykonywana jest przez 7 dni w tygodniu w tym: - opiekunowie zwierząt i pracownicy administracji od 7:00 do 19:00 - dozorcy od 19:00 do 7:00 przy zachowaniu 5-dniowego tygodnia pracy i 40-godzinnej normy tygodniowej. Opiekunowie zwierząt pracują najczęściej po 8 godzin od 7:00-15:00 lub 11:00-19:00, a harmonogramy ustalane są na okresy miesięczne.

Czy przy takim rozkładzie czasu pracy opiekunów i pracowników administracji należy wprowadzić ruchomy czas pracy, jeśli nigdy nie dochodzi do ponownego rozpoczęcia pracy w tej samej dobie pracowniczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?