Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy obowiązek wnoszenia opłaty przekształceniowej powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło wydzielenie, czy opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za rok, w którym nastąpiło wydzielenie, jest wymagalna w pełnej wysokości?

Czy ma zastosowanie w tym przypadku art. 13 ust. 1 ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowanie wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów?

Użytkownik wieczysty wyłączył z KW jedną nieruchomość w lutym 2019 r. (nie podlegała przekształceniu z mocy prawa) art. 2 ust. 1 pkt 2 u.p.p.u.w.

Co z wyceną, czy można przyjąć wartość całej działki (przed podziałem), przeliczyć cenę metra kwadratowego i obliczyć wartości poszczególnych nieruchomości i opłatę za użytkowanie wieczyste dla jednej działki, a dla drugiej opłatę przekształceniową?

Powyższa informacja jest niezbędna do wydania zaświadczenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?