Kiedy należy ustalić obowiązek podatkowy VAT w stosunku do korekty faktury wystawionej bezzasadnie? - OpenLEX

Kiedy należy ustalić obowiązek podatkowy VAT w stosunku do korekty faktury wystawionej bezzasadnie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2021 r.

PYTANIE

Pytanie dotyczy uzgodnień w zakresie korekt in minus po stronie sprzedaży. Spółka ma zawarte umowy leasingu. W 01/2021 miała miejsce szkoda komunikacyjna. Kontrahent zgłosił do leasingodawcy zaistniałe zdarzenie, aby zgłosić do ubezpieczyciela szkodę. Za 02/2021 nie powinna już być wystawiona faktura za ratę leasingową, jednak przez niedopatrzenie taka faktura została wystawiona. Pismo od ubezpieczyciela spółka otrzymała w dniu 17.02.2021 r. Kontrahent dokonał zapłaty za wystawione bezzasadnie faktury w 02/2021. W 03/2021 stwierdzono fakt bezzasadnie wystawionych faktur i wysłano emaila do kontrahenta, iż faktury zostaną skorygowane, kontrahent odpowiedział - akceptując sytuację. Wystawiono korektę in minus w 03/2021.

Kiedy należy ustalić obowiązek podatkowy VAT w stosunku do korekty - czy w dacie zdarzenia, czyli w 01/2021, kiedy to kontrahent poinformował leasingodawcę, aby zgłosić fakt zdarzenia do ubezpieczyciela, czy w dacie wystawienia bezzasadnej faktury, czyli 02/2021 - przyjmując, że kontrahenci wiedzieli o szkodzie i faktura jest bezzasadna, wystawiona przez pomyłkę, czy w dacie wystawienia korekty, przyjmując uzgodnienia emailowe o konieczności skorygowania bezzasadnej faktury?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?