Kiedy należy ująć w deklaracji VAT fakturę dotyczącą sprzedaży złomu wsadowego? - OpenLEX

Kiedy należy ująć w deklaracji VAT fakturę dotyczącą sprzedaży złomu wsadowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2011 r.

PYTANIE

Spółka dokonała w grudniu sprzedaży złomu wsadowego, dla którego moment powstania obowiązku przypada w styczniu 2011 r. (dzień zapłaty).

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy faktura została wystawiona w grudniu 2010 r. ze stawką 22% i ze względu na płatność przypadającą na styczeń nie została uwzględniona w deklaracji VAT-7 za grudzień?

Zapłata nastąpiła w styczniu, a więc w okresie, kiedy obowiązuje już 23% stawka podatku.

Czy w deklaracji VAT-7 za styczeń wykazać tę fakturę ze stawką 22%?

Co zrobić w przypadku refakturowania usług DHL na kontrahenta w następujących sytuacjach:

1)

usługa wykonana 22 grudnia 2010, DHL wystawił fakturę 28 grudnia 2010 r., faktura wpłynęła do naszej firmy 10 stycznia 2011 r. - refaktura została przez nas wystawiona 14 stycznia 2011 r. ze stawką 22% (tak jak na fakturze pierwotnej), a data sprzedaży została wpisana 28 grudnia; w deklaracji za który miesiąc należy wykazać naszą refakturę - za grudzień, czy za styczeń?

2)

usługa wykonana 29 grudnia 2010, DHL wystawił fakturę 3 stycznia 2011 r., faktura wpłynęła do naszej firmy 12 stycznia 2011 r. - refaktura została przez nas wystawiona 15 stycznia 2011 r. ze stawką 22% (tak jak na fakturze pierwotnej), a data sprzedaży została wpisana 3 stycznia; w deklaracji za który miesiąc należy wykazać naszą refakturę - za grudzień, czy za styczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?