Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Art. 79A KPA –

Czy należy do każdej sprawy wszczętej na wniosek strony stosować łącznie z art. 10§ 1?

Czy jedynie w przypadku decyzji odmownych (dotyczy świadczeń wynikających z Ustawy o pomocy społecznej?

W jakim zakresie należy stosować ten art. i co powinno zawierać zawiadomienie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?