Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zmarł pracownik. Nie ma osób uprawnionych do renty rodzinnej. Nie ma jeszcze ustalonych spadkobierców przez sąd.

Kiedy należy sporządzić listę płac za zaległe wynagrodzenie i ekwiwalent za niewykorzystany urlop zmarłego pracownika?

Czy należy tego dokonać zaraz po śmierci i czekać z wypłatą na postanowienie sądowe, czy po otrzymaniu postanowienia?

Czy trzeba sporządzać listę czy wystarczy pismo, na podstawie którego wypłacone zostanie spadkobiercom zaległe wynagrodzenie?

Czy odprawę pośmiertną wypłaca się spadkobiercom?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację