Kiedy należy skorygować VAT w przypadku stwierdzenia zawinionego niedoboru telefonów komórkowych - za miesiąc kupienia... - OpenLEX

Kiedy należy skorygować VAT w przypadku stwierdzenia zawinionego niedoboru telefonów komórkowych - za miesiąc kupienia telefonów czy ujawnienia niedoborów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przy okresowej inwentaryzacji przeprowadzonej w październiku stwierdzono niedobór służbowych telefonów komórkowych (4 sztuk, zakupionych w grudniu 2015 r., cena jednostkowa to 1700 netto zł), zgodnie z polityką rachunkowości telefony zostały przyjęte na środki trwałe. Niedobór uznano za zawiniony, w związku z czym obciążono pracowników odpowiedzialnych za dane telefony w październiku.

Czy obciążenie powinno nastąpić w cenach netto czy brutto?

VAT od telefonów został odliczony prewspółczynnikiem, gdyż miały służyć zarówno działalności gospodarczej, jak i innej niż gospodarcza.

Kiedy należy skorygować VAT - za miesiąc kupienia telefonów czy ujawnienia niedoborów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?