Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 12 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co roku naliczamy odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli zgodnie z art 53 ust. 2 KN. Podczas tworzenia projektu planu na 2020 r. odpis przygotowywaliśmy na podstawie dostępnych z 2019 r. danych o pobieranych emeryturach (przez nauczycieli emerytów). Obliczono 5% pobieranych emerytur, co stanowiło odpis na 2020 r., jaki posiadamy w planie. Czy w 2020 r. kiedy emeryci nauczyciele (w połowie roku) otrzymali decyzje o waloryzacji emerytury powinniśmy dokonać przeliczenia odpisu nauczycieli emerytów? Przepisy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przewidują korektę socjalnego, gdzie wylicza się przeciętne wynagrodzenie w roku kalendarzowym. Czy powinno się korygować naliczenie odpisu dla emerytów nauczycieli, czy tez naliczony podczas przygotowania planów odpis jest ustalony na dany rok, którego dotyczy plan i dopiero końcem następnego roku przy przygotowaniu planu na następny rok będziemy się opierać na nowych dokumentach o wysokości emerytury i wyliczmy nowy odpis na kolejny rok? Czy korekta socjalnego powinna być dokonywana końcem roku w związku z możliwością wyliczenia wówczas przeciętnego zatrudnienia, które w ogóle nie dotyczy emerytów nauczycieli? Dodam, że regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostce nie zawiera żadnych wskazań czy obowiązków związanych z korekta naliczenia odpisu na ZFŚS.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?