Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 stycznia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik (podatkowa księga przychodów i rozchodów, metoda uproszczona) podnajmuje w ramach działalności gospodarczej lokal użytkowy za zgodą wynajmującego. Usługa z tytułu najmu rozliczana jest w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Refaktury za media zgodnie z umową wystawia w miesiącu otrzymania faktury od dostawcy tych mediów. Przychód z tytułu tej usługi (refaktuty) rozpoznaje w miesiącu wystawienia faktury.

Czy postępuje prawidłowo?

Na przykład: fakturę za CO za grudzień 2010 r. otrzymał w dniu 3 stycznia 2011 r., w tym też dniu wystawił refakturę na podnajemcę.

Czy w tej sytuacji przychód z tej faktury powstanie w styczniu 2011 r., czy jednak w grudniu 2010 r.? Czy ta sama zasada obowiązuje w ciągu roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację