Kiedy należy powiadomić wykonawcę o odrzuceniu jego oferty ?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pyrka Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy powiadomić wykonawcę o odrzuceniu?

Według ustawy z 11.09.2019 r. - po wykonaniu czynności odrzucenia, czy łącznie z powiadomieniem o wyborze i wkluczeniach, odrzuceniach?

Czy art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. a nowego PZP ma bezpośredni związek z art. 253 ust. 1 nowego PZP?

Jeśli tak, to z czego on wynika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX