Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szkoła organizuje wycieczkę za granicę w terminie 3.07.2020 r. – 10.07.2020 r. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Biorą w niej udział nauczyciele oraz pracownicy administracji z rodzinami i otrzymują dofinansowanie. W sytuacji, jaka ma obecnie miejsce tj. zwiększająca się liczba zarażonych koronawirusem, obawiając się o zdrowie własne, uczestnicy chcą zrezygnować z wyjazdu. Zgodnie z umową: Zleceniodawca ma prawo zrezygnować z udziału w imprezie, składając Zleceniobiorcy pisemne oświadczenie o rezygnacji z Imprezy. Za datę rezygnacji decydującej o wysokości kwoty pomniejszenia zwracanej Klientowi ceny imprezy przyjmuje się dzień, w którym oświadczenie Zleceniodawcy zostało doręczone do Zleceniobiorcy. Koszty rezygnacji przyjmuje się wstępnie jako:

a) 10% ceny Imprezy przy rezygnacji do 40 dni przed datą rozpoczęcia, nie mniej jednak niż 200 PLN/os.;

b) 20% ceny Imprezy przy rezygnacji między 39 a 31 dniem przed datą rozpoczęcia Imprezy;

c) 30% ceny Imprezy przy rezygnacji między 30 a 21 dniem przed datą rozpoczęcia Imprezy;

d) 50% ceny Imprezy przy rezygnacji między 20 a 14 dniem przed datą rozpoczęcia Imprezy;

e) 70% ceny Imprezy przy rezygnacji między 13 a 8 dniem przed datą rozpoczęcia Imprezy;

f) 80% ceny Imprezy przy rezygnacji między 7 a 2 dniem przed datą rozpoczęcia Imprezy;

g) 90% ceny Imprezy przy rezygnacji na 1 dzień i mniej przed datą rozpoczęcia Imprezy.

Wiemy również że można zrezygnować z imprezy nie ponosząc kosztów, jeżeli wystąpią nadzwyczajne i nieuniknione okoliczności w miejscu docelowym lub w jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej (koronawirus).

W jakiej sytuacji można zrezygnować z wyjazdu bez ponoszenia kosztów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?