Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ustawa z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) – dalej u.p.t.z. Chcemy zamieścić ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu.

Czy mając dane: roczna wartość przedmiotu umowy 952.000 euro, 730 000 kilometrów rocznie (art. 22 ust. 1 pkt 1 u.p.t.z.) - możemy bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, czy musimy jednak działać na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.t.z. - koncesja na usługi ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację