Kiedy można zawiesić postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na linii kolejowej? - OpenLEX

Kiedy można zawiesić postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na linii kolejowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można zawiesić postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na linii kolejowej (do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – art. 9n ust. 2 ), w przypadku kiedy PKP realizuje inwestycję w trybie rozdziału 2b ustawy z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym, a więc nie muszą załączyć do wniosku decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ale są zobowiązani do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i w dniu złożenia wniosku o pozwolenie nie uzyskali takiej decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX