Kiedy można zatrudniać obcokrajowca - osobę niepełnosprawną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Brząkowski Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład Aktywności Zawodowej – samorządowy zakład budżetowy zatrudnia, zgodnie z ustawą, osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. W zakładzie stara się o zatrudnienie obywatel Ukrainy (obywatelstwo ukraińskie) ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który posiada kartę pobytu wydaną przez Wojewodę na pobyt stały. Karta pobytu ważna jest 25.01.2026 r. Obecnie osoba ta posiada adres zameldowania w Polsce.

Czy osoba ta może podjąć zatrudnienie w zakładzie? Jak poprawnie dokonać zatrudnienia danej osoby? Proszę o podanie procedury zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX