Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 marca 2013 r.
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 6 stycznia 2006 r.

PYTANIE

W 1996 r. wydzierżawiliśmy część gruntu. Dzierżawca miał prawo zabudowy terenu zgodnie z pozwoleniem. Nieruchomość została zabudowana przez dzierżawcę. W 1999 r. wydzielono dzierżawę pod pawilon handlowy i założono odrębną księge wieczystą. W marcu 2004 r. dzierżawca złożył wniosek o scedownie z dniem 1 maja 2004 r. umowy dzierżawy na syna i przedłożył umowę sprzedaży zawartą pomiędzy nimi, dotyczy sprzedaży pawilonu handlowego, w tym nakładów poniesionych na jeg wybudowanie - 2000 zł. W umowie przeniesiono na syna wszelkie prawa wynikające z wybudowania tego obiektu. Dnia 15 kwietnia 2004 r.zawarto umowę dzierżawy z synem na okres od 1 maja 2004 r. do 14 września 2005 r., 15 września 2005 r. podpisano kolejną umowę na 10 lat, 19 września dzierżawca wystąpił o sprzedaż bez przetargu gruntu. Pawilon jest trwale związany z gruntem i można całą nieruchomość zbyć w trybie bezprzetargowym zgodnie z art. 34 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, po udzieleniu przez RM pierszeństwa w nabyciu dzierżawionego lokalu. Taka uchwała została podjęta w październiku 2005 r. Sprzedaż nieruchomości ma nastąpić za cenę nie niższą niż ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego, a nakłady poniesione na budowę lokalu przez dzierżawę mają zostać zaliczone na poczet ceny nieruchomości. Gmina nie poniosła żadnych nakładów na budowę pawilonu handlowego. Cena nieruchomości została ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę, po wliczeniu do wartości gruntu kosztów sporządzenia opinii - 980 zł cena nieruchomości to - 3073 zł, w tym działka -11.060 zł (10.080 980), pawilon 19670 zł.

Jak powinniśmy udokumentować ww. sprzedaż w fakturze VAT? Czy całośc potraktować jako sprzedaż zwolniona - minęło 5 lat od wybudowania obiektu? Czy obecny dzierżawca powinien nas obciążyć za nakłady poniesione na budowę obiektu w kwocie 2000 zł, czy też na kwotę faktycznie poniesionych nakładów przez jego ojca, jeżeli tak, to jak powinien nam udokumentować poniesione nakłady?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?