Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy można wypłacić dodatek za pracę w szczególnych warunkach muzykowi zatrudnionemu w instytucji kultury?

Czy można wypłacić muzykom-kameralistom zatrudnionym w instytucji kultury jednorazowy dodatek specjalny za pracę w szczególnych warunkach w roku 2020 r. w instytucji kultury w związku z COVID-19?

Artykuł 31 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej mówi, że pracownik instytucji kultury może otrzymać dodatek specjalny za wykonywanie dodatkowych, powierzonych przez pracodawcę zadań, na okres wykonywania tych zadań albo za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Jakie szczególne warunki lub charakter pracy miał ustawodawca na myśli?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?