Kiedy można uznać osobę za bezdomną w przypadku świadczeń z pomocy społecznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 20 kwietnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2014 r.

PYTANIE

Czy osoba przebywająca w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działającym na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest osobą bezdomną?

Przed umieszczeniem w Ośrodku osoba zamieszkiwała z partnerem w budynku mieszkalnym na terenie gminy X gdzie nie miała meldunku stałego. Meldunek stały miała w gminie Y, do której strona zwróciła się przebywając w Ośrodku Wsparcia o przyznanie mieszkania socjalnego.

Czy w trakcie przebywania w Ośrodku Wsparcia należy jej przyznawać pomoc na podstawie art. 7 pkt 3 u.p.s. jako osobie bezdomnej czy na podstawie art. 7 pkt 7 u.p.s., jako osobie doznającej przemocy w rodzinie?

Jednocześnie po wyjściu z Ośrodka otrzyma mieszkanie socjalne w gminie Y.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX