Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Główną działalnością gospodarczą firmy jest sprzedaż i produkcja jaj. Firma posiada kurniki z kurami nioskami. Około 50% zapotrzebowania firmy pochodzi z jaj wyprodukowanych. Pozostała część jaj jest zakupiona z aktywnego rynku. Firma ustala koszt własny jaja wyprodukowanego ustalając wartość godziwą, przyjętą z aktywnego rynku - średnią ceną zakupu pozostałych jaj. Firma nie odlicza w koszty amortyzacji zabudowy kurników, klatek, wynagrodzenia pracowników, paszy, energii, obsługi weterynaryjnej przypadających na kurniki, w których znajdują się kury nioski. W koszty natomiast wlicza amortyzację jednego kurnika, paszę, energię, wynagrodzenia pracowników oraz obsługę weterynaryjną, w którym prowadzi odchów piskląt. Pisklęta w części są sprzedawane od razu po odchowie, lub przekazywane do pozostałych kurników jako kury nioski. Kury i pisklęta zakupione są odliczane bezpośrednio w koszty, ponieważ zawsze dochodzi do ich sprzedaży (zdatność kury do nośności kształtuje się na poziomie 56 tygodni). W momencie sprzedaży kury lub pisklęcia, firma nie księguje kosztu własnego sprzedaży. Czy ustaloną wartość godziwą na jajo wyprodukowane może zaliczyć w koszty w momencie sprzedaży jako koszt własny wyprodukowanego jaja?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?