Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 15 marca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2010 r.

PYTANIE

W spółce z o.o. został podwyższony kapitał podstawowy poprzez utworzenie nowych udziałów objętych przez nowego wspólnika - spółkę jawną. Udziały te zostały pokryte wkładem niepieniężnym - znakiem firmowym indywidualizującym do tej chwili spółkę jawną (jednak znak ten nie był zarejestrowany i wprowadzony do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych spółki jawnej). Znak został wyceniony przez rzeczoznawcę i zgłoszony do objęcia prawem ochronnym na znak towarowy zgodnie z potwierdzeniem zgłoszenia wydanym przez Urząd Patentowy, jednak nie ma jeszcze decyzji Urzędu Patentowego przyznającego prawo ochronne. Prawo do zgłoszonego znaku towarowego zostało przeniesione na spółkę z o.o. w formie aktu notarialnego. Wniesiony aportem do spółki z o.o. znak towarowy został zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych w spółce z o.o. W momencie podpisania aktu notarialnego, dokumentującego objęcie udziałów przez spółkę jawną w zamian za zgłoszony do Urzędu Patentowego znak firmowy spółka z o.o. nabyła prawo do zgłoszonego znaku towarowego. Obecnie w lutym 2010 r. przyszła decyzja z Urzędu Patentowego o przyznaniu prawa ochronnego na znak towarowy ale na spółkę jawną (bo to ona wniosła do UP zgłoszenie do objęcia prawem ochronnym).

Skoro zgłoszenie do Urzędu Patentowego było wniesione w formie aportu do sp. z o.o. w zamian za udziały, to czy można od lutego 2010 r. w rozpocząć amortyzację w sp. z o.o.?

Czy należy poczekać aż Urząd Patentowy przepisze to prawo ochronne na spółkę?

Od którego momentu sp. z o.o. może rozpocząć amortyzację - wydana w lutym 2010 r. decyzja stwierdza, że prawo ochronne trwa od 17 marca 2008 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?