Kiedy można odmówić zwiększenia liczby dzików do odstrzału?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy można odmówić zwiększenia liczby dzików do odstrzału?

Gmina co roku występuje o odstrzał redukcyjny dzików. Decyzję wydał starosta. Teraz wykonując 1/2 odstrzału Gmina wystąpiła o zmianę decyzji o dwukrotne zwiększenie liczby (tej przed odstrzałem) zwierząt do odstrzału uzasadniając, że coraz większe liczby dzików wychodzą na place zabaw i na drogę lub pod szkoły. To zaczyna budzić wątpliwości oraz zainteresowanie ekologów. Gmina zawsze przy wniosku opisuje, że podjęli wszystkie możliwe środki z ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i jedynie może tylko zastosować art. 45 ustawy z 13.10.1995 r. Prawo łowieckie i dlatego występuje do starosty o zmianę pozyskanej decyzji na odstrzał 20 sztuk o zwiększenie na 40 szt.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX