Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 8 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o wzór odmowy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wniosek przysłano ze szpitala. Pracownik socjalny udał się w podany we wniosku zamieszkania, nie zastał zainteresowanego, wystosowano pismo, które również nie zostało odebrane. dwukrotnie skontaktowano się telefonicznie z matką zainteresowanego, która nie udostępniła telefonu do syna, poinformowała, ze przekaże synowi, żeby skontaktował się z tut. M-GOPS, do dnia dzisiejszego się nie zgłosił. Ponadto matka poinformowała, że syn nie zamieszkuje na terenie gminy gdzie jest zameldowany, tylko w innej miejscowości, odmówiła podania adresu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?