Kiedy można mówić o wydaniu decyzji z rażącym naruszeniem prawa w przypadku wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji bazowej telefonii komórkowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 15 września 2021 r.
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2021 r.

PYTANIE

Czy w przypadku wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej z podaniem w decyzji wysokości projektowanej konstrukcji, a bez podania ilości i rodzaju anten, ich mocy i kierunków ustawienia, można mówić o wydaniu decyzji z rażącym naruszeniem prawa?

We wniosku o wydanie tej decyzji określono ww. parametry. Z dołączonych do wniosku materiałów jednoznacznie wynikało, że inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a w treści decyzji znalazła się informacja, że inwestycja nie zalicza się do tego rodzaju przedsięwzięć.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX