Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający prowadził przetarg nieograniczony na dostawę aparatu RTG. W umowie był zapis, że Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w uruchomieniu aparatu. Wykonawca opóźnił się z uruchomieniem aparatu ponad 60 dni, naliczona kara umowna wynosi ok. 270.000,00 zł.

Czy możliwe jest zawarcie porozumienia, zgodnie z którym zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej w zamian za dostarczenie przez wykonawcę np. dodatkowego oprogramowania, wyremontowania przez wykonawcę pomieszczenia, w którym znajduje się aparat RTG, należącego do zamawiającego, których wartość będzie zbliżona do naliczonej kary umownej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?