Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Otrzymanie zapłaty, przedawnienie należności, ich umorzenie lub uznanie ich za nieściągalne powoduje zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących i wyksięgowanie należności. W opisanym przypadku zapis dokumentujący wyksięgowanie należności nieściągalnej powinien być następujący: Wn konto 280 Odpisy aktualizujące rozrachunki, Ma konto 244 Należności dochodzone na drodze sądowej. W księgach rachunkowych (z wyjątkiem kont pozabilansowych) należy stosować zasadę podwójnego zapisu. Jeżeli jednostka,zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, chce odzwierciedlić zaliczenie należności w koszty uzyskania przychodów, powinna dokonać zapisu podwójnego.

Można w tym celu wykorzystać analitykę dla celów podatkowych, dokonując zapisu: Wn konto 765 Pozostałe koszty operacyjne - n.k.u.p. - zapis stornujący (z minusem), Wn konto 765 Pozostałe koszty operacyjne - k.u.p. - zapis "na plus".

Czy można dać od razu w kup (bez postanowienia o umorzeniu ) czy trzeba czekać by ten odpis był kup?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację