Kiedy może dojść do ujawnienia oświadczeń majątkowych PIS i PINB?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 26 lutego 2019 r.
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2016 r.

PYTANIE

Państwowy Inspektor Sanitarny oraz powiatowy inspektor nadzoru budowlanego składa oświadczenie majątkowe staroście.

Czy starosta jeden egzemplarz oświadczenia przekazuje do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz czy treść oświadczenia powinna być publikowana w biuletynie informacji publicznej, czy z uwagi na to, iż jest to administracja specjalna nie ma takiego obowiązku i jest to dokument zastrzeżony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX