Kiedy matka dziecko ma prawo pobierać opiekę na dziecko starsze? - OpenLEX

Kiedy matka dziecko ma prawo pobierać opiekę na dziecko starsze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica ma dwójkę dzieci, oboje poniżej 14 roku życia. Dzieci mają różnych ojców. Aktualny mąż pobiera opiekę na jedno z dzieci (młodsze lat 3). Natomiast na starsze dziecko (starsze lat 10) nikt nie pobiera opieki. Czy w związku z powyższym matka dziecka ma prawo pobierać opiekę na dziecko starsze? Teoretycznie opieka na zdrowe dziecko przysługuje tylko na jedno z dzieci. Tutaj natomiast sytuacja jest troszkę inna, ponieważ pracownica nie pobiera w tym momencie opieki na żadne z dzieci.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX