Kiedy ma zastosowanie wyłączenie z pobierania opłaty od posiadania psów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o podanie interpretacji pojęcia "prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego". Zgodnie z art. 18a ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, opłaty od posiadania psów nie pobiera się od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa.

Czy przepis ten dotyczy osób samotnych (które mieszkają same) posiadających jednego psa, czy zwolnienie należy się również małżonkom, którzy ukończyli 65 lat, mieszkają razem, prowadzą razem gospodarstwo domowe i posiadają jednego psa?

Czy zwolnienie należy się małżonkom, którzy ukończyli 65 lat, w sytuacji gdy tylko jedno z nich uzyskuje dochody, a drugie pozostaje całkowicie na utrzymaniu współmałżonka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX