Kiedy jednostka może odliczyć VAT w usługach leasingu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2017 r.

PYTANIE

Otrzymaliśmy podpisaną umowę leasingu maszyny z dnia 11.08.2017 r. Maszyna jeszcze nie została dostarczona do jednostki. Przewidywalny miesiąc dostarczenia to koniec października/początek listopada 2017 r. Maszyna będzie dostarczona przez niemieckiego producenta, do którego jednostka zapłaciła zaliczkę na zakup maszyny odpowiadającą równowartość kwoty netto opłaty wstępnej udokumentowanej opisywaną fakturą otrzymaną od leasingodawcy. Faktura za opłatę wstępną do umowy leasingu została wystawiona z dniem 18.08.2017 r., z datą sprzedaży 18.08.2017 r., data wpływu to 21.08.2017.

W jakim miesiącu przysługuje jednostce prawo odliczenia podatku VAT z tak wystawionej faktury?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access