Kiedy inwestycja tworzy jeden obiekt inwentarzowy? - OpenLEX

Kiedy inwestycja tworzy jeden obiekt inwentarzowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma produkcyjna spożywcza planuje przystąpić do wykonanie instalacji przesyłowej surowca X. W przedstawionej ofercie od potencjalnego dostawcy zostały wyszczególnione następujące elementy:

1. Stacja Big Bag z wspólnym zbiornikiem wsypowym, wciągniki, konstrukcja. Dodatkowo w celu całkowitego opróżniania worka Big Bag zostaną zastosowane klapy boczne, podnoszące worek. Klapy sterowane pneumatycznie. Lej wysypowy. Pod workiem są dwie klapy sterowane siłownikami pneumatycznymi, które umożliwiają zruszenie produktu lub zaciśnięcie worka w końcowej fazie opróżniania. Możliwość ręcznego opróżniania worków 25 kg bezpośrednio do leja. Dozownik celkowy - wydajność podajnika dostosowana do wydajności instalacji transferowej. Dozownik celkowy z przyłączem do rurociągu przesyłowego DN65.

2. Instalacja przesyłu pneumatycznego składa się z dmuchawy rotacyjnej Aerzen i rurociąg przesyłu produktu i rurociąg podciśnienia o łącznej długości 55mb. Instalacja w miejscu rozgałęzienia wyposażona w trzy rozdzielacze sterowane pneumatycznie.

3. Produkt trafia do 3 punktów odbioru (A,B,C) Jeden punkt składa się ze zbiornika surowca ze stali szlachetnej 1200 l. Następnie znajduje się ślimak rewersyjny. Transporter ślimakowy korytowy ze stali szlachetnej o dł. ok. 2 m. Zbiornik i ślimak posadowiony jest na wspólnej konstrukcji przytwierdzonej do linii produkcyjnej śrubami – można łatwo zdemontować (odpowiednio A,B,C).

Czy z powyższej inwestycji może powstać jeden obiekt inwentarzowy ze względu na zintegrowany system dozowania i przeznaczenie - transport surowca? Czy jednak Spółka powinna rozważyć każdy element oddzielnie ze względu na różne KŚT: Wciągniki (641), konstrukcja dla dwóch wciągników (809), stacja podwójna z wspólnym zbiornikiem (439), dozownik celkowy (643), dmuchawa rotacyjna (442/441?), rurociągi (211), 3 x Zbiornik z na surowiec z transporterem ślimakowym, podestem (439), który to nawet zmodernizuje już istniejące linie, a może będzie jako oddzielny środek trwały?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX