Kiedy i na jakich zasadach może ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego nauczyciel, który uzyskał mianowanego w 2019 r. i jest zatrudniony w trzech szkołach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: KALIŃSKA ANNA
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego w czerwcu 2019 roku. Od tego czasu nauczyciel jest zatrudniony w trzech szkołach (dokładnie jedno przedszkole, szkoła podstawowa i liceum) - ale nigdzie nie ma pół etatu - razem ma 16/18 (jest to nauczyciel religii ewangelickiej, prowadzi zajęcia w salkach przyparafialnych). Przez kuratorium zostałem wyznaczony jako dyrektor, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu. Kiedy i na jakich zasadach może starać się o dyplomowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX