Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 2 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 5 września 2018 r.

PYTANIE

Czy gmina może zorganizować bezpłatny dowóz i opiekę uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną (intelektualne umiarkowane i autyzm)?

Uczeń ukończył 21. rok życia i uczęszcza do SOSzW, który prowadzi zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze. Zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, obowiązkiem gminy, przy takiej orzeczonej niepełnosprawności jest zorganizowanie dowozu i opieki do ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego do 24 roku życia.

Czy jeśli uczeń uczestniczy w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych w SOSzW można to zakwalifikować, że zostały spełnione przesłanki w/w przepisu Prawa oświatowego? Czy gmina ma jedynie obowiązek zapewnić dowóz i opiekę tylko do ORW , a w innym przypadku, np. SOSzW , mimo, że ma takie zajęcia (rewalidacyjno-wychowawcze), należy sprawę załatwić negatywnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?