Kiedy fundacja ma obowiązek stosowania się do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Fundacja jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu podmiotem obowiązanym do wykonania szeregu obowiązków jeżeli dokonuje transakcji w gotówce o wartości 10 000 EUR (bez względu na to czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które są ze sobą powiązane). Fundacja prowadzi w ramach odpłatnej działalności gospodarczej Dom Pomocy Społecznej. Niektórzy mieszkańcy płacą za pobyt w DPS gotówką i łączna kwota wpłat od jednego mieszkańca w ciągu roku może przekroczyć 10 000 EUR. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, co miesiąc są wystawiane rachunki.

Czy wobec tego Fundacja będzie instytucją obowiązaną do stosowania ustawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX