Kiedy finansowana przez pracodawcę składka na PPK jest przychodem pracownika? - OpenLEX

Kiedy finansowana przez pracodawcę składka na PPK jest przychodem pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

"Rozpoznanie u pracownika przychodu w postaci wartości sfinansowanych przez pracodawcę składek na PPK nastąpi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wpłaty te zostały przez pracodawcę obliczone. Takie stanowisko zaprezentowało MF w piśmie z 1.07.2019 r.

Co w sytuacji, jeśli pracownikowi zostaną naliczone składki PPK, a w kolejnym miesiącu, w związku z nieobecnościami, nie otrzyma wynagrodzenia, a co za tym idzie, pracodawca nie będzie miał możliwości naliczenia podatku od składek na PPK, które sfinansował pracownikowi ?

Jak należy rozliczyć korektę w sytuacji, gdy pracownik po naliczeniu składek na PPK złoży rezygnację przed pobraniem podatku od części finansowanej przez pracodawcę?

Czy wtedy zwracamy naliczone pracownikowi składki bez naliczania/korygowania podatku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX